Een levend kunstwerk

A living piece of art

De l’arrangeur d’orchidee is een orchidee met kronkelende bloemstengels die op ambachtelijke wijze horizontaal door elkaar verweven zijn. Zo komt de overweldigende bloemenpracht volledig tot haar recht op tafel, vensterbank of bureau. Een levend kunstwerk dat nagenoeg geen onderhoud vergt en maandenlang een lust voor het oog blijft.

De eerste versie van l’arrangeur d’orchidee is een witte Phalaenopsis in een gouden pot, in een luxe geschenkdoos met groot venster aan de voorzijde. In de nabije toekomst zal het concept met andere kleuren en potten uitgebreid worden.

Het concept is ontwikkeld door Phalaenova.

The l'arrangeur d'orchidee is an orchid with twisting flower stalks that have been horizontally intertwined in an artisinal way. Thus the overwhelming flowers are perfectly situated on the table, the windowsill or the desk. This living piece of art barely requires maintenance and stays wonderful for months.

The first version of l'arrangeur d'orchidee is a white Phalaenopsis in a golden flowerpot, in a luxury gift box with a large window on the front side. In the near future the concept will be expanded with more colors and flower pots.

The concept was developed by Phalaenova.

Next

De oorsprong

The origin

De Phalaenopsis orchidee komt uit Zuidoost Azië, de Filippijnen en Australië. De plant groeit in de natuur vooral in bomen, zonder voedingsstoffen uit de bomen te onttrekken.

Het geslacht Phalaenopsis werd in 1825 beschreven door de Nederlandse botanicus Dr. C.L. Blume, die werkzaam was in de Royal Botanic Gardens in Buitenzorg (nu Bogor genaamd) op het eiland Java. Het verhaal gaat dat hij tijdens één van zijn tochten een groep vlinders vrijwel bewegingsloos zag dwarrelen bij een boom. Dit bleken orchideeën te zijn, die hij later Phalaenopsis heeft genoemd. De geslachtsnaam Phalaenopsis staat voor ‘als een (nacht)vlinder’ en is afgeleid van het Griekse ‘Phalaina’ (nachtvlinder) en ‘opsis’ (lijkend op).

The Phalaenopsis orchid originates in South East Asia, the Philippines and Australia. The plant mainly grows in trees, but it does not extract nutrients from the trees.

The genus of Phalaenopsis was described by the Dutch botanist Dr. C.L. Blume in 1825. He worked in the Royal Botanic Gardens in Buitenzorg (now called Bogor) in the Dutch colonial island of Java. It is said he once saw, during one of his expeditions, a group of butterflies that remained perfectly motionless near a tree. These turned out to be orchids, which he later named Phalaenopsis. The genus name Phalaenopsis means 'like a (night)butterfly' and is derived from the greek 'Phalaina' (nightbutterfly) and 'opsis' (resembling).

Next

Verkrijgbaarheid

Availability


De betere bloemist of detailhandel

The premium florist or retailer


De orchideeën van l’arrangeur d’orchidee zijn niet overal te koop. Vanwege het exclusieve karakter van het product zal het veelal alleen beschikbaar zijn bij de betere bloemist en detailhandel. Vraag ernaar bij uw eigen leverancier.

The l'arrangeur d'orchidee orchids are not obtainable everywhere. Because of the exclusive nature of the product it will mostly be available at the better florist or retailer. Ask your own supplier about the product.

Next

Onderhoudsvriendelijk

Easy care

Het verzorgen van een Phalaenopsis is eenvoudig. Met wat extra aandacht bloeien vrijwel alle orchideeën meerdere malen per jaar.

Nursing a Phalaenopsis is easy. With only a little bit of attention almost all orchids flower for multiple times a year.Orchideeën houden van:

Orchids like:

 • een lichte plek;
 • kamertemperaturen van min. 15 tot max. 25° C;
 • voeding 1x per maand;
 • onderdompelen 1x per week (5-10 minuten wortels onder water houden).
 • a bright spot;
 • room temperatures from min. 15 to max 25 C;
 • nourishment once a month;
 • submerging once a week (leave to leak for 5-10 minutes).

Orchideeën houden niet van:

Orchids do not like:

 • natte voeten;
 • tocht;
 • vol en direct zonlicht;
 • de centrale verwarming of kachel in de buurt.
 • enduring wet roots;
 • a drafty spot;
 • full and direct sunlight;
 • the central heating or heater close by.
Next
-->